Telefonické objednávky: 487 989 304

Nákupní košík

Zvolte měnu: CZK EUR


Chloramin TS 1kg


Chloramin TS práškový dezinfekční přípravek s odmašťovacími účinky Detailní informace

Cena s DPH 163,4 Kč
Cena bez DPH 135,0 Kč
 ks
Dostupnost Skladem
Kód produktu pe3040

Ke stažení

Detailní popis Chloramin TS 1kg

Chloramin TS práškový dezinfekční přípravek s odmašťovacími účinky

Chloramin TS je určený pro jednorázovou dezinfekci a mytí všech omyvatelných ploch a předmětů v potravinářství, zemědělství, veterinární praxi a v oblasti komunální hygieny. Zejména vhodný na povrchy mastné a znečištěné biologickým materiálem. Chloramin TS působí proti bakteriím a virům. Při používání přípravku nedochází ke vzniku rezistentních kmenů mikroorganizmů.

Účinná látka: p-toluensulfochloramid ve formě sodné soli (EINECS 204-854-7)

  • Obsah aktivního chloru: min. 12 % (120 g/kg)
  • Dále obsahuje: uhličitan sodný (EINECS 207-838-8)

Spektrum účinnosti: baktericidní, virucidní

Návod na použití:

Pro běžnou dezinfekci se ředí vodou o teplotě 30 - 40 °C na příslušnou koncentraci roztoku. 3 % roztok se připraví rozpuštěním 300 g  Chloraminu TS v 10 l vody. Silně znečištěné předměty a plochy je nutno nejprve mechanicky očistit a potom provést důkladné odmaštění spojené s dezinfekcí za použití přípravku Chloramin TS. Předměty, které přicházejí do styku s potravinami, nutno po dezinfekci opláchnout pitnou vodou.

Upozornění: 

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Není určeno pro volný prodej. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxický plyn při styku s  kyselinami. Způsobuje poleptání. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte prach. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

První pomoc:

Při vdechnutí: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: odstranit zasažený oděv, zasaženou pokožku dostatečně omýt vodou popřípadě (dle rozsahu a závažnosti zasažení) překrýt sterilním obvazem a zajistit lékařskou pomoc. Při styku s okem: ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka, zajistit lékařskou pomoc. Při požití: vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit rychlou lékařskou pomoc.

Skladování:

Skladovat v suchých prostorách v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Skladovací teplota od –20 do +30 °C. Nevystavovat dlouhodobě přímému slunečnímu záření.

Obsah balení

1 kg

Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

© 2017, Obchod Nisa, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

eBRÁNA | B2C Brána |

Přeskočit na začátek stránky